Private banking investments

Hoe u zichzelf beschermt

Services Business Intro

Hoewel wij alle nodige maatregelen treffen om uw financiële transacties en uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, is het uiterst belangrijk dat u ook zelf voorzorgsmaatregelen neemt om uw gegevens veilig te houden.

Wij raden u aan over deze onderwerpen te lezen en de hieronder aanbevolen ‘safe computing practices’ toe te passen, teneinde uw privé-informatie op uw pc en mobiele toestel te beschermen.

Mcb mcbdirectbusiness

Bescherm uw privacy

Houdt vertrouwelijke gegevens voor u. Anderen kunnen uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot uw rekeningen. Houd deze daarom goed geheim. Neem daarnaast ook de volgende voorzorgsmaatregelen:

bescherm uw privacy
 • Beantwoord geen ongevraagde online mededelingen of e-mails waarin om uw gebruikersnaam wordt gevraagd.
 • Bescherm uw gebruikersnaam en wachtwoord voor online bankieren.
 • Uw gebruikersnaam en wachtwoord voor online bankieren zijn vertrouwelijk en mogen nooit worden gedeeld met enige persoon of onderneming van buitenaf, zoals:
 • “Account aggregation services", d.w.z. diensten die al uw financiële gegevens op één plaats samenvoegen en laten zien.
 • Software die uw gebruikersnaam en wachtwoord opslaat zodat u die niet opnieuw hoeft in te tikken wanneer u een website een volgende keer bezoekt.
 • Diensten die uw gebruikersnaam en wachtwoord of andere vertrouwelijke informatie opvragen om namens u transacties te verrichten of betalingen in ontvangst te nemen.
 • Andere overeenkomsten die u afsluit of diensten die u aanvaardt waarbij u toestemming geeft om uw internetactiviteiten te volgen.

Door uw gebruikersnaam of wachtwoord aan derden bekend te maken, brengt u niet alleen de fondsen op uw bankrekening in gevaar, maar handelt u tevens in strijd met de voorwaarden van onze dienstverleningsovereenkomst en bent u volledig aansprakelijk voor elke onbevoegde toegang en daarmee verband houdende schade die voortvloeit uit een dergelijke bekendmaking.

 • Kies een wachtwoord dat moeilijk te raden is, door een (niet voor de hand liggende) combinatie van letters en cijfers te gebruiken. Indien u op dit moment een wachtwoord gebruikt dat enkel uit cijfers bestaat, verzoeken wij u dat nu meteen te wijzigen.
 • Onthoud uw gebruikersnaam en wachtwoord voor online bankieren en hou ze geheim.
 • Verzend nooit vertrouwelijke informatie (zoals rekeningnummers, gebruikersnaam of wachtwoord) via e-mail.
 • Indien u vermoedt dat iemand misbruik van uw wachtwoord heeft gemaakt, verander uw wachtwoord dan onmiddellijk of bel ons op 466-1836.
 • Ga om online te bankieren bij voorkeur rechtstreeks naar http://www.mcb-bank.com.
 • Laat uw computer niet onbeheerd achter terwijl u bent ingelogd op online bankieren.
 • Meld u altijd af wanneer u klaar bent met online bankieren.
 • Houd uw Bankomatiko bankpas altijd in het zicht tijdens uw transacties en leen uw bankpas nooit aan iemand anders uit.
 • Kijk uw rekeningoverzichten en/of de online transactiegeschiedenis regelmatig na en meld verdachte transacties onmiddellijk. Via online bankieren kunt u uw actuele transactiegeschiedenis nakijken en onverwachte transacties opsporen. Indien u een onverwachte transactie tegenkomt, bel ons dan direct op 466-1836.

Meld een verloren of gestolen Bankomatiko bankpas onmiddellijk op het nummer +599 (9) 466-1836 of, buiten de kantooruren op +599 (9) 466-0555.


Vacancy Detail Intro

Bescherm uw privacy

Door uw computer langere tijd rechtstreeks op het internet aangesloten te houden maakt u zich op nog andere wijzen kwetsbaar. Dit geldt voor alle gebruikers, maar is vooral uiterst belangrijk voor gebruikers die een DSL- of draadloze breedbandverbinding gebruiken. Bij deze verbindingsmethodes hoeft u niet te ‘kiezen’ (dial-up) om op het internet te komen en daarom worden zij soms omschreven als ‘altijd aan’-verbindingen. Zolang de computer ‘aan’ staat en verbonden is met het internet, hebben kwaadwillende partijen helaas voortdurend de gelegenheid om uw computer aan te vallen.

Indien u voor uw internetverbinding gebruik maakt van DSL of een draadloze breedbandverbinding, kunt u dit veiligheidsrisico beperken door uw internetverbinding te verbreken zodra u klaar bent, dan wel door de DSL of draadloze modem uit te schakelen. Indien u echter wil blijven profiteren van de ‘altijd aan’-functie van DSL en draadloze breedbandverbindingen of indien u lange tijd op het internet blijft via een kiesverbinding, dan raden wij u aan de volgende veiligheidsmaatregelen te nemen:

 • Schakel ‘bestanden delen’ uit op uw pc – Bestanden delen oftewel file sharing is een functie van Windows die andere computers toegang tot uw computer biedt, zelfs via internet. Via Windows Help geeft Microsoft aan hoe u ‘bestanden delen’ kunt uitschakelen (klik op Start, daarna op Help, kies de ‘Index’-tab en tik ‘bestanden delen, uitschakelen’ in).

Wij raden u aan om ‘bestanden delen’ uit te schakelen. Indien u er echter voor kiest deze optie voor uw specifieke omgeving te behouden, wees dan voorzichtig en neem gepaste veiligheidsmaatregelen.

 • Installeer een persoonlijke firewall – Installeer en update geregeld een erkend firewallproduct, zoals Personal Firewall Plus of Zone Alarm, dat ingesteld kan worden om onbevoegde toegang tot uw computer te voorkomen en zichzelf up-to-date te houden.
 • Update uw computerbeveiliging – Zorg ervoor dat u gebruik maakt van een besturingssysteem waarvoor u een wettelijke licentie heeft. U kunt de veiligheid van uw systeem mogelijk verbeteren door updates te installeren die problemen helpen oplossen die uw computer kwetsbaar kunnen maken voor aanvallen door virussen of wormen. U dient dergelijke beveiligingspatches telkens aan te brengen zodra zij beschikbaar worden gesteld.

Indien u over een draadloos netwerk beschikt, dient u de volgende extra maatregelen te nemen om uw internetverbinding te beveiligen:

 • Maak gebruik van encryptie – Stel het hoogst mogelijke encryptieniveau in dat beschikbaar is voor uw router; nieuwere draadloze routers maken meestal gebruik van Wi-Fi Protected Access (WPA), terwijl oudere versies Wired Equivalent Privacy (WEP) gebruiken. Hierdoor worden alle gegevens gecodeerd die tussen uw computer en uw draadloze router worden uitgewisseld. Bovendien kunnen toestellen zonder uw encryptiesleutel geen verbinding met uw draadloze router maken.
 • Verander uw standaardwachtwoord – Alle draadloze routers worden door de fabrikant voorzien van een standaard beheerderswachtwoord. Zorg er daarom voor dat u dit wachtwoord verandert om onbevoegde toegang tot uw draadloze router te voorkomen.
 • Verander de SSID (Service Set Identifier) – De SSID is de naam van uw draadloos netwerk. Om een verbinding met uw draadloos netwerk te kunnen maken dient een computer uw SSID te kennen. U dient de standaard SSID van de fabrikant te veranderen in een unieke naam die niet gemakkelijk geraden kan worden en die geen direct verband houdt met u of de plaats waar u zich bevindt (gebruik bijvoorbeeld niet uw achternaam en straatnaam).
 • Schakel SSID Broadcasting uit. U kunt uw netwerk verder beveiligen door SSID broadcasting uit te schakelen, waardoor uw netwerk afgeschermd wordt. Het is voor een buitenstaander bijzonder moeilijk om een verbinding met uw netwerk te maken zodra u eenmaal uw SSID heeft veranderd en de broadcasting heeft uitgeschakeld, aangezien de buitenstaander de naam van uw netwerk zou moeten raden om een dergelijke verbinding tot stand te kunnen brengen.
Mcb mcbdirectcorporate 1484145786

Gebruik antivirussoftware

Houdt vertrouwelijke gegevens voor u. Anderen kunnen uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot uw rekeningen. Houd deze daarom goed geheim. Neem daarnaast ook de volgende voorzorgsmaatregelen:

Wanneer u gebruik maakt van het internet bestaat altijd de kans dat u een computervirus aantrekt of dat iemand uw computer binnendringt door middel van zogeheten ‘Trojaanse paarden’, ofwel Trojans. Virussen kunnen programma’s wijzigen, bestanden deleten of de inhoud van harde schijven wissen. Trojans kunnen soortgelijke effecten hebben en kunnen onder ander ook toetsaanslagen registreren, waaronder wachtwoorden en andere geheime informatie. Spyware en andere bedrieglijke software kunnen op uw computer ook bepaalde activiteiten verrichten zonder uw medeweten of toestemming.

Gebruik antivirussoftware

Phishing en Pharming

‘Phishing’ is een vorm van identiteitsdiefstal waarbij misdadigers e-mail gebruiken in een poging om u naar valse websites te lokken. Wanneer u eenmaal op zo’n website bent, wordt u verzocht vertrouwelijke financiële en persoonlijke gegevens bekend te maken, zoals wachtwoorden, creditcardnummers, toegangscodes of e-Pass-waarden. De bekendste vorm van phishing is een e-mail waarin met ernstige gevolgen wordt gedreigd als u niet onmiddellijk inlogt en actie onderneemt.

‘Pharming’ lijkt op ‘phishing’, maar bij pharming wordt er vaak gebruik gemaakt van kwaadaardige code. Wanneer u in een bedrieglijke e-mail op een link klikt of anderszins een geïnfecteerde website bezoekt, wordt er code naar uw computer geüpload. Soms is alleen op de website aankomen al genoeg om geïnfecteerd te raken. Deze trojans stellen een hacker vervolgens in staat om uw activiteiten te volgen, de controle over uw computer over te nemen en gebruik te maken van uw inloggegevens om zich bij financiële- en andere websites aan te melden en frauduleuze transacties uit te voeren. Wees uiterst voorzichtig met welke websites u bezoekt en klik nooit op links in ongevraagde e-mails, om dit soort infecties te voorkomen.

Deze bedreigingen kunnen onder meer tot gevolg hebben dat uw computer wordt beschadigd, uw geheime gegevens worden misbruikt, er namens u frauduleuze transacties worden uitgevoerd en u niet langer in staat bent om online te bankieren.

Daarom raden wij onze klanten aan om het volgende te doen:

 • Installeer en update geregeld een erkend antivirusproduct, zoals McAfee VirusScan of Norton AntiVirus. De meeste populaire antivirusproducten zijn tot op zekere hoogte ook in staat om te scannen op spyware.
 • Aanvaard of download alleen software van een bron die u betrouwbaar acht.
 • Aanvaard nooit bestanden of bijlagen wanneer u websites, nieuwsgroepen of chatrooms bezoekt, tenzij u heel zeker bent van hun echtheid.
 • Zorg ervoor dat u een besturingssysteem gebruikt waarvoor u een wettelijke licentie heeft.

Houd ook uw mobiele toestel veilig

Download anti-malware-bescherming voor uw telefoon, tablet, e-reader of ander toestel waarmee u mobiel op het internet kunt. Deze software moet in staat zijn om het toestel te scannen, malware op te sporen en te verwijderen en applicaties op malware te controleren voordat u een applicatie downloadt.

Pas op met wat u op uw smartphone downloadt, vooral applicaties. Download enkel vanaf bekende websites. Kijk naar de naam van de ontwikkelaar, lees recensies en kijk hoeveel sterren een applicatie krijgt. Controleer altijd de toestemmingen waarom een applicatie verzoekt en let erop dat de door de applicatie verzochte toestemmingen overeenkomen met de functies die de applicatie biedt.

Als uw telefoon gestolen is of u uw telefoon kwijt bent, dient u in de eerste plaats ons in te lichten op het nummer 466-1836 en aangifte van het verlies te doen.


Pas op voor ‘gratis’ diensten en software om sneller te surfen en uw e-mail te scannen op virussen

Wij raden u aan eerst aandachtig de voorwaarden te lezen van alle gratis diensten die u aanvaardt of software die u downloadt via het internet alvorens deze te aanvaarden. Het is bekend dat u voor dergelijke diensten of software soms toestemming geeft om al uw internetactiviteiten, waaronder beveiligde transacties, te volgen. Door dergelijke voorwaarden te aanvaarden biedt u de leverancier van deze diensten mogelijk de gelegenheid om hoogst vertrouwelijke gebruikersformatie te verzamelen, zoals uw bankrekening-, creditcardnummers en wachtwoorden.

Mcb home business

Gebruik ondersteunde browsers

Onze online diensten zijn ontworpen voor de huidige versie of de onmiddellijk daaraan voorafgaande versie van Microsoft Internet Explorer (IE) en Google Chrome. U dient uw besturingssysteem en browser up-to-date te houden door updates te installeren wanneer deze beschikbaar zijn. Hoewel onze diensten meestal prima werken met andere browsers kunnen wij geen technische ondersteuning bieden als u moeilijkheden ondervindt bij het gebruik daarvan.

Gebruik ondersteunde browsers

Hoewel Maduro & Curiel's Bank van mening is dat deze veilige computerpraktijken en de aangegeven links redelijke doch geen absolute bescherming bieden, geeft de Bank geen verklaring of garantie inzake het beoogde gebruik daarvan of de geschiktheid daarvan voor het doel. Alle verwijzingen naar softwareleveranciers worden enkel gemakshalve gemaakt en vormen geen onderschrijving van de producten van dat bedrijf. U dient uw eigen beslissingen te nemen met betrekking tot hun producten.

GiftCard Balance Checker
Enter the card number shown on the back of your gift card to check the balance of your card.
*No code found.
Read more
Balance in NAƒ
N/a
Expiration date
N/a
The above balance is as of: N/a